O nás

Název organizace: Jóga Sádhana Pardubice z.s.
Název organizace zkrácený: JSP
Právní forma: Občanské sdružení - Zapsaný spolek

Sdružení Jóga Sádhana Pardubice bylo založeno 9.6.2005.
Registrace byla provedena ministerstvem vnitra 29.6. 2005 pod č.j. VS/1-1/61254/05-R a přiděleno IČO: 27001539.

Poslání organizace:

Praxe tradičních jógových technik, duševní zdraví, rozvíjení sebereflexe, zlepšování sociálních a ekologických vztahů. Osvěta veřejnosti, kursy jógové praxe, filosofie, psychologie a jógových technik. Zlepšení obecného zdraví, zvýšení etické i spirituální úrovně společnosti.

Činnost:

Členové věnují úsilí odborné činnosti; cvičením a sebezkušeností získávají hlubší znalost jógové teorie i praxe, psychohygieny a relaxace, účastní se jiných odborných kursů a seminářů obdobného zaměření.
Organizace pořádá pro zájemce z řad široké veřejnosti výukové kursy s jógovou, rekondiční a relaxační náplní včetně psychohygieny a zážitkových cvičení. Účast v kursech není limitována věkem či zdravotními obtížemi.
Pro veřejnost se dále pořádají přednášky, workshopy, případně další osvětová činnost.

Instruktoři:

Naši instruktoři a lektoři mají dlouhodobé vlastní zkušenosti v praktikování jógy a získali odborné vzdělání v kvalifikačních kursech pod akreditací Ministerstva školství a kultury.
více zde ›

Financování:

Náklady organizace jsou zajišťovány příjmy z členských příspěvků, darů, výtěžků akcí.

Historie:

Činnost sdružení Jóga Sádhana Pardubice vychází z idejí a tradiční jógové praxe, kterou v Československu vedli, mnohdy za obtížných podmínek (špiclování a zákazy v období politické normalizace), učitelé jógy:
Milada Bartoňová, Rudolf Skarnitzl, Gejza Timčák, Marie Svobodová, Miluše Kubíčková, Vladimír Zeman, Jiří Čumpelík, Peter Mišík,....
- v Pardubicích: 'Jája' Koudelková, Pavel Křivka, Eda Kralovič, Eva Slanařová a další.
Ze zahraničních hostů to byli hlavně: Mukund Bhole, Suren Goyal, Roop Verma.

Cvičení jógy v idejích těchto učitelů jsme praktikovali v Pardubicích od r. 1975 a o 10 let později, na základě vlastních zkušeností i kvalifikačních zkoušek (v TJ Geofyzika Brno) založili a vedli vlastní jógové kroužky pod různými organizacemi.
Od r 1990 byla jógová cvičení organizována vlastní edukační firmou Jóga Sádhana, která se v r. 2005 transformovala na neziskové občanské sdružení Jóga Sádhana Pardubice.