Instruktoři

 

Naďa Heinrichová

V mládí jsem hodně sportovala. V dospělosti jsem hledala způsob, jak si udržet dobré fyzické zdraví. Přes různá pohybová cvičení jsem se dostala k power józe, která mě v roce 2010 přivedla k hathajóze.

Jógu vnímám jako pestrou paletu možností nabízející každému, co v danou chvíli hledá. Zájemce zpočátku osloví vidina posílení fyzického zdraví, zlepšení správného držení těla, zpevnění svalstva. Pro mírně a více pokročilé pak představuje možnost, jak jógovou praxi přenést i do běžného dne, kdy je třeba z času na čas vědomě vypnout, relaxovat a regenerovat. Cvičením jógy dochází k celkovému ozdravení těla a mysli, ke zlepšení koncentrace. Jóga pomáhá překonávat stres, negativní emoce a regeneruje psychiku. Jóga nám umožňuje poznávat se, uvědomovat si své tělo, učí nás trpělivosti, naslouchání, přináší to nejcennější - vnitřní klid a spokojenost.

Soňa Skokanová

Ve sdružení Jóga Sádhána cvičím asi deset let pod vedením Jaroslava Svobody. Od roku 2015 jsem lektorem III. tř. K józe jsem se dostala shodou životních náhod a postupně jsem začala objevovat její kouzlo. Původně jsem cvičení jógy vnímala jen jako skvělý prostředek k udržení pružného a zdravého těla, dnes je pro mě spíše nástrojem k uvolnění (nejen těla ale i mysli). Praktikování jógy mi otevřelo zcela nové možnosti vnímání života.

Marek Cibere

Jógy jsem se poprvé dotkl náhodou, asi kolem roku 2003; přivedla mě k ní manželka, která začala dělat jógu o rok dříve. Už tehdy jsem pracoval v kanceláři a sedavé zaměstnání mělo na mne neblahý vliv, přestože jsem byl poměrně mlád. Prvotním impulsem pro mne bylo postarat se lépe o své fyzické tělo, o józe jsem toho jinak moc nevěděl. Měl jsem štěstí, že jsem se dostal na doporučení kamarádky do kurzu klasické integrální jógy, který vedl Jaroslav Svoboda, kam chodím dodnes. Postupně jsem zjistil, že mne zajímá jógová filozofie a začal jsem se o jógu zajímat více. Nepotkal jsem mnoho dalších učitelů jógy, ale měl jsem štěstí být i na semináři pana Rudolfa Skarnitzla a v posledních letech jsem byl několikrát na soustředění s Mílou Sávitrí. V roce 2015/2016 jsem prošel trenérským kurzem v Praze a získal kvalifikaci III. třídy v České akademii jógy. Díky józe se mi daří být klidnější a spokojenější, proto ji doporučují každému.

Alena Pikáliová

Jsem ročník 56 a jóga mě provází po celý život. Její techniky využívám k propojení se a poznání svého těla, mysli, pocitů, emocí a prožitku čistého vědomí svého bytí. Učím sebe i druhé, jak radostně a s větší dávkou humoru přijímat sebe a všechny životní situace. Otvírat se kráse života. Během života jsem čerpala ze všech možných zdrojů a hlavně ze své osobní zkušenosti.

Láska je přirozenost se kterou jsme se narodili. Strach je to co nás během života naučili. Jóga je jednou z cest jak se vrátit ke své přirozenosti, jak proměnit strach a vrátit lásku do našich srdcí. Tělu vrátit pružnost a radost z pohybu. A tak Vás zvu ke společnému prožívání.

Jaroslav Svoboda

K józe jsem se poprvé dostal v 70. letech, původně ze zdravotních důvodů. Zaujalo mne nejen cvičení, dýchání a zklidnění, obrácením pozornosti k jednoduchým vnitřním jevům, ale i dobré vztahy mezi cvičícími, absence soutěživosti a otevření se novým zkušenostem. Také později, na týdenních letních soustředěních, jsem byl nadšen cvičením v přírodě, otevřeností a důvěrou účastníků i vstřícností lektorů, takže se vždy vytvořila komunita velmi přátelských lidí. Účastníci jógových cvičení postupně poznávali možnosti, jak pomocí jógy zlepšit své zdraví a získat odolnosti vůči nepříznivým vlivům a stresům běžného života. V pokročilejších kursech jsem měl možnost učit se i získávání hlubšího vhledu  pomocí meditačních technik. Nejvíce mne však oslovily etické principy jógy vyjádřené v systému Jama - Nijama, které jsou nadčasové a dobře uplatnitelné i dnes.

Úcta k mým kvalitním učitelům (Křivka, Bhole, Bartoňová, Timčák, Svobodová, Čumpelík,...) mne přiměla, abych získal kvalifikaci učitele jógy (v r. 1985) v TJ Geofyzika Brno u známého učitele jógy Vladimíra Zemana a předával své poznatky a zkušenosti dalším zájemcům. Od té doby jsem vedl různé jógové kroužky a cvičení. Po r.1989 jsem se stal členem SUJ (Sdružení učitelů jógy) a vyučoval jógu ve své edukační firmě Jóga Sádhana. Získal jsem zkušenosti i v několika intenzivních kursech théravádové buddhistické meditace. V r. 1995 jsem zakončil psychologická studia a získal diplom na Pražské Psychoterapeutické fakultě, následně dokončil i 5-letý PT výcvik. V r. 2001 jsem získal jógovou kvalifikaci II.třídy pod akreditací MŠMT (ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy) a v r.2005 založil neziskové občanské sdružení Jóga Sádhana Pardubice, ve kterém působím dodnes.