Náplň výuky

Úvodní a přípravná témata:

Zásady jógových cvičení.
Poučení o zdravotní indikaci a kontraindikaci cviků.
Statut chráněného pracoviště.

Obecná témata:

Uvolňovací a strečingová cvičení.
Posilovací cvičení, zpevnění páteře a břišních partií.
Základy řízeného a spontánního dýchání.
Zaměřování a udržování pozornosti.
Využití jógových technik a filosofie pro rehabilitaci.
Uvědomění a odbourání škodlivých stereotypů a závislostí.
Zdravý životní styl, jóga pro každý den, životní hodnoty a cíle.
Životospráva a mentální hygiena.

Úvod do hathajógy:

Nácvik jednoduchých ásán a cvičebních serií.

Úvod do pránájámy:

Nácvik vnímání průběhu dýchání, vazba na stav psychiky, dynamika dechu a nácvik dechových technik.

Úvod do speciálních technik:

Nácvik jednoduchých muder, bandh, krií, vazba na techniky pránajámy.
Relaxační tréning s průvodním slovem a hudbou.

Cvičení dvojic a skupinová cvičení:

Nácvik neverbální komunikace, skupinová spolupráce, hry.

Úvod do mentálních a meditačních technik, práce se smysly a vjemy:

Práce s obsahem mysli, pozorností, práce s energií, zvukem, vibracemi, dynamické meditace, pratjahára, dháraná.

Základy etiky a kultivace osobnosti:

Cyklus přednášek: Jama, Nijama, základy jógové filosofie, historie, písemnictví, kultura.
Jóga pro každý den (ekologie, vztahy, postoje, pocity a prožívání, rekondice, harmonizace osobnosti, ...)

Literatura a odkazy ›