Kurzy jógy

Výuka jógy a cvičení v kursech Jóga Sádhana probíhá po dobu školního roku v kondičním sále sokolovny na Olšinkách, Jiráskova ul. 29 v Pardubicích. › mapa
• Lekce, jednou týdně - pro začátečníky v úterý od 19 h, trvají zpravidla 1,5 příp. až 2 hodiny.
• Nástup do kursu je možný pouze na začátku výuky t.j. v září (výjimečně v říjnu).

Garantující lektor:

Jaroslav Svoboda (absolvent Pražské Psychoterapeutické fakulty, člen Sdružení učitelů jógy, držitel certifikátu II. tř., akreditace MŠMT).

Instruktoři cvičení:

Naši instruktoři a lektoři mají dlouhodobé vlastní zkušenosti v praktikování jógy a získali odborné vzdělání v kvalifikačních kursech pod akreditací Ministerstva školství a kultury.
více zde ›

Kursovné:

2500 Kč za celý školní rok (10 měsíců), hradí se na náš účet kdykoli po přihlášení, nejpozději do 3 dní po Informační schůzce (při pozdější platbě 2600 Kč). Po přihlášení Vám zašleme info o možnostech a podmínkách plateb kursovného.

Přihlášení zájemců do kursu jógy:

Plně vyplněnou přihlášku nám zašlete nejlépe přílohou e-mailu.

Jsme nezisková organizace, chceme umožnit účast v kvalitním kursu všem vážným zájemcům a nízkým kursovným vyjít vstříc i zájemcům s omezenými finančními možnostmi. (Kursovné v našich kursech vychází na 47 Kč/h. i v současné inflační době.)
Protože o kurs je značný zájem, doporučujeme Vám zajistit si garantovanou rezervaci Vašeho místa v tomto kursu zaplacením kursovného, nebo 50 % zálohy na náš účet. Pořadí přijatých zájemců - dle data zaplacení.        V případě zálohy uhraďte prosím doplatek nejdéle do 3 dní po Informační schůzce.

K Informační schůzce ( - co s sebou na cvičení, rozvrh, otázky, osobní konzultace, zdravotní potíže,... schůzka bude bez cvičení!)   - budou přihlášení zájemci pozváni v září emailem.
Při Informační schůzce nelze kursovné ani doplatek uhradit v hotovosti.

U zájemců s většími zdravotními problémy (somatickými i psychickými) je potřebná konzultace s lektorem. Tito zájemci mohou mít přednost při zápisu.

K dispozici v šatně jsou skřínky na zámek. Je nutné přezutí, volný cvičební oděv, v sále je položen spec. povrch.

Platební údaje:

Číslo účtu/kód banky:    2700033291/2010
Variabilní symbol:    uveďte 1. část svého rodného čísla (datum narození),
Zpráva pro příjemce:    vaše Příjmení a Jméno

Bez úhrady kursovného (nebo 50 % zálohy) není Vaše místo v kurzu závazně rezervováno.

V případě naplnění kursu budou další zájemci zařazeni do náhradníků (informujeme e-mailem).
Pokud se náhradníky nepodaří zařadit do kursu do 31. 10., vrátíme jim 100 % zaplacené částky.

Stornopoplatky při odhlášení zájemcem:

do 15. 9. 0 % kursovného
po 15.9. 10 % kursovného
po 22.9. 50 % kursovného
po 30. 9. 100 % kursovného