Literatura a odkazy

Literatura o józe:

Bartoňová, Bašný, Merhaut, Skarnitzl: Jóga od staré Indie k dnešku. (Avicenum 1971)
Dr. svámí Gítánanda Giri: Jóga krok za krokem. (Fontána 1999)
Míla Sávitrí Mrnuštíková: Ásana. (CVČ Lužánky 2005)
Míla Sávitrí Mrnuštíková: Bhagavadgítá a její cesty. (CVČ Lužánky 2000)
Andé Van Lysebeth: Jóga. (Olympia 1978)
Paramhans Svámí Mahéšvaránanda: Jóga v denním životě. (Blok 1990)
Silva, Mira a Shyam Mehta: Jóga podle Iyengara. (Šport 1992)
Milan Polášek: Jóga. (Šport 1985)
Mircea Eliade: Jóga, nesmrtelnost a svoboda. (Argo 1999)
Rudolf Skarnitzl: Úvod do filozofie a praxe jógy. (Onyx 1997)
MUDr. Mukund Bhole: Úvahy o józe. (Geofyzika Brno 1983)
G. Timčák: Jóga I - IV. (Jóga Olomouc)
Paul Brunton: Hledání nadjá. (Weifurter 1939)
Paul Brunton: Vnitřní skutečnost. (Iris 1994)  
Eduard Tomáš: Jóga velkého symbolu. (Avatar 1995)
Eduard Tomáš: Cesta uskutečnění. (Avatar 1992)

Klasické texty:

Bhagavadgíta (přeložil Filipský, Vacek; Odeon 1976)
Rámájana (upr. a přeložil Dušan Zbavitel; Argo 2000)
Upanišady (přeložil Dušan Zbavitel; DharmaGaia 2004)
Mahábháratha (přeložil Vladimír Miltner; Albatros 1988)
Gheranda Samhita (přeložil Sacharov; CAD Press)
Jógasútry, Pataňdžali (přel. Jiří Mazánek; Onyx 1990)
Otázky Milindovy (přeložil Vladimír Miltner; Lyra Pragensis 1988)

Další doporučená literatura:

A. Saint Exupery: Citadela  (Vyšehrad 1975)
J. Krishnamurti: Volnost která neví  (Aquamarin 1997)                       
E. Herrigel: Zen a umění lukostřelby (Pragma)
Osho: Meditace (Pragma)
Osho: Láska, svoboda, samota (Eugenika 2007)
M. Buber: Cesta člověka podle chasidského učení (Votobia 1994)
Ch. Džibrán: Prorok  (Vyšehrad 1990)
H.Hesse: Siddhártha (Vyšehrad 1984)
A. Mindell: Snové tělo (Janeček 1993)
C.G. Jung: Tajemství zlatého květu (Vyšehrad)

Další literatura také viz: http://www.gitanandajoga.cz/literatura

 

Odkazy

Sdružení učitelů jógy:  http://www.sujcr.cz/
Satyananda Joga:  http://www.drnespor.eu/satyam.html
Gitananda Joga, Sávitrí Déví:  http://www.gitanandajoga.cz
Slovenská asociace jógy:  http://www.saj.sk/
Evropská unie jógy:  https://www.europeanyoga.org